Caféservering

Caféservering

En cafédisk för dig som kanske äger ett café. Är det inte dags att byta ut inredningen?